اکوبا

اکوبا

اکوبا ترټولو عام مجسمه کارول کیږي افریقی قبیله اشنتی (په عصري ګانا کې واکمن توکمیزه ډله. د منځنۍ دورې په جریان کې، دوی په لویدیځ افریقا کې یو پیاوړی امپراتوري جوړه کړه.) دا مجسمه خدمت کوي د زرغونتیا تعویذ او همدارنګه د امیندواره میرمنې لپاره محافظت چمتو کوي.

یوه ښځه چې غواړي حامله شي دا ډول ګولۍ به په ځان واغوندي او داسې ساتي لکه دا د هغې اصلي ماشوم وي.

درجه بندي کولو کې لومړی اوسئ