အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဗိုက်တက်တူး

ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်မှာ တက်တူးတွေက အမြဲတမ်း...