နံပါတ် ၅

ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ဘာသာတရားများ အရ မြင့်မြတ်သော နံပါတ် (၇) သည် သမာဓိ ၊ ပေါင်းစည်းခြင်း ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ပြီး အချိန် နှင့် အချိန် အကြား ဆက်နွှယ်မှု ကို ကိုယ်စားပြု သည် ။ Według Tory święty rok သည် 7 латов နှင့် Ksenga ကိုယ်တိုင် 7 မဲဖြင့် Sinai တွင် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့မှစ၍ ဤပုံသဏ္ဍာန်ကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် အကြိမ်များစွာ တွေ့နိုင်သည်။