အဖြူရောင်

အဖြူရောင်သည် အတောက်ပဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ သူ့...