» Tifsiriet tatwaġġ » Tatwaġġ Alla Ra

Tatwaġġ Alla Ra

Kontenut:

Waħda mill-isbaħ figuri divini fl-Eġittu tal-qedem kienet meqjusa bħala l-alla Ra. L-abitanti tal-Eġittu emmnu li kien hu li jikkontrolla x-xemx, jiġifieri, jibdel il-ġurnata għal lejl, u l-lejl għal ġurnata.

Ħafna drabi, tatwaġġ bħal dan huwa maħsub minn nies li jemmnu li poteri ogħla jħeġġu lil persuna, u huma wkoll jħobbu jistudjaw il-mitoloġija.

It-tifsira tal-alla tatwaġġ Ra

Fi żminijiet antiki, ix-xemx kienet meqjusa bħala s-sors ewlieni ta 'dawl u sħana. Għalhekk, naturalment, kienu jaduraw ix-xemx u l-alla Ra nnifsu.

Kien maħsub li l-alla tax-xemx Ra jdawwal l-art matul il-jum, u bil-lejl jintbagħat idawwal il-ħajja ta ’wara. Fl-istampi, din l-allat tidher fil-forma ta 'faraon, li għandu ġisem uman, u ras ta' falkun.

Barra minn hekk, jekk it-tatwaġġ juri addizzjonalment kuruna li tixbah diska solari fil-forma, allura tali tatwaġġ jgħid li dak li jġorrha għandu għerf, kobor u għarfien spiritwali.

Jekk l-alla Ra għandu xettru f’idu, allura s-sid għandu l-qawwa divina. Jekk iżomm salib f'idejh, allura din hija l-personifikazzjoni tal-immortalità jew it-twelid mill-ġdid.

Tatwaġġ li juri l-alla Ra jfisser:

  • qawwa;
  • patroċinju ta 'poteri ogħla;
  • qawmien mill-ġdid;
  • tindif minn kull bla bżonn;
  • nuqqas ta 'biża' quddiem diffikultajiet;
  • invinċibilità.

It-tifsira tal-alla tatwaġġ Ra għall-irġiel

Immaġni bħal din fuq il-ġisem ta 'raġel hija l-aktar qawwija talisman. Li jgħin u jagħti lil sidha determinazzjoni, kuraġġ u jagħmel l-ispirtu tiegħu aktar b’saħħtu.

Hija tagħtih ukoll saħħa tajba, għalhekk, lonġevità. Meta jkollok bżonn appoġġ minn poteri ogħla u għajnuna f'każ ta 'mumenti ta' ħajja perikolużi, allura raġel iġib eżatt tali tatwaġġ.

It-tifsira tal-alla tatwaġġ Ra għall-bniet

Preċedentement, l-irġiel biss kienu japplikaw simbolu bħal dan. Imma issa n-nisa japplikaw ukoll din ix-xbieha. Tgħinhom jiksbu l-istess kwalitajiet bħall-irġiel. Dan huwa evidenti b’mod speċjali f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Ukoll, it-tatwaġġ tal-alla Ra jżid man-nisa abbiltajiet intuwittivi u r-rigal tal-previżjoni ta 'avvenimenti futuri.

L-iktar postijiet komuni fuq il-ġisem għal immaġni bħal din:

  • fuq l-għonq;
  • fuq is-sider;
  • fuq wara;
  • madwar il-polz.

Iżda qabel ma tiddeċiedi dwar il-post, trid tiddetermina d-daqs tal-immaġni futura.

Ritratt tatwaġġ alla Ra fuq ir-ras

Ritratt tal-alla tatwaġġ Ra fuq il-ġisem

Ritratt tal-alla Ra tatwaġġ fuq idejh

Ritratt tatwaġġ tal-alla Ra fuq saqajh