Lupu u Lupu Tracks

Lupu u Lupu Tracks

It-tifsira tas-simbolu tal-footprint tal-lupu. It-tifsira tas-simbolu tal-impronta tal-lupu kienet li tindika l-preżenza tal-ilpup fiż-żona u tindika fejn instabu jew f'liema direzzjoni kienu mexjin. It-tifsira tas-simbolu Wolf Footprints kienet li tissimbolizza d-direzzjoni u t-tmexxija u li tirrappreżenta kemm il-protezzjoni kif ukoll il-qerda. Il-priża tal-ilpup kienu ċriev, elk, elk, kasturi, baqar, nagħaġ, żwiemel u klieb. Madankollu, l- ilpup kienu ġeneralment meqjum minn tribujiet li baqgħu ħajjin bil- kaċċa iżda ftit li xejn ħasbu għal dawk li baqgħu ħajjin bl- agrikoltura. L-Indjani indiġeni żviluppaw ħiliet eċċellenti ta 'traċċar li ppermettewhom li jillokalizzaw u jikkaċċaw annimali użati għall-ikel, ħwejjeġ, u għodda.