L-Unjoni Ewropea għandha diversi simboli. Mhux rikonoxxuti mit-trattati, madankollu jgħinu fit-tiswir tal-identità tal-Unjoni.

Ħames karattri huma assoċjati regolarment mal-Unjoni Ewropea. Huma mhuma inklużi fl-ebda trattat, iżda sittax-il pajjiż affermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom għal dawn is-simboli f'dikjarazzjoni konġunta annessa mat-Trattat ta' Lisbona (Dikjarazzjoni Nru 52 dwar is-simboli tal-Unjoni). Franza ma ffirmatx din id-dikjarazzjoni. Madankollu, f’Ottubru 2017, il-President tar-Repubblika ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jiffirmah.

bandiera Ewropea

Fl-1986, il-bandiera bi tnax-il stilla b'ħames ponot rranġati f'ċirku fuq sfond blu saret il-bandiera uffiċjali tal-Unjoni. Din il-bandiera ilha mill-1955 il-bandiera tal-Kunsill tal-Ewropa (organizzazzjoni internazzjonali responsabbli għall-promozzjoni tad-demokrazija u l-pluraliżmu politiku u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem).

In-numru ta’ stilel mhuwiex marbut man-numru ta’ stati membri u mhux se jinbidel biż-żieda. In-numru 12 jissimbolizza kompletezza u kompletezza. L-arranġament tal-kwiekeb f'ċirku jirrappreżenta solidarjetà u armonija bejn il-popli tal-Ewropa.

Kull pajjiż għandu l-bandiera nazzjonali tiegħu fl-istess ħin.

Innu Ewropew

F'Ġunju 1985, il-Kapijiet ta' Stat u Gvern fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Milan iddeċidew li jagħmlu Oda għall-ferħ , preludju għall-aħħar moviment tad-9 Sinfonija ta’ Beethoven, l-innu uffiċjali tal-Unjoni. Din il-mużika diġà kienet l-innu tal-Kunsill tal-Ewropa mill-1972.

« Oda lill-Ferħ " - dan huwa x-xenarju għall-poeżija bl-istess isem ta' Friedrich von Schiller, li tikkawża fraternizzazzjoni tan-nies kollha. L-Innu Ewropew ma fihx lirika uffiċjali u ma jissostitwixxix l-innijiet nazzjonali tal-Istati Membri.

 

Motto

Wara kompetizzjoni organizzata mill-Kahn Memorial fl-1999, il-ġurija għażlet il-motto mhux uffiċjali tal-Unjoni: "Unità fid-diversità", l-espressjoni "fid-diversità" teskludi kwalunkwe skop ta '"standardizzazzjoni".

Fit-Trattat dwar il-Kostituzzjoni tal-Ewropa (2004), dan il-motto ġie miżjud ma' simboli oħra.

Munita unika, euro

Fl-1 ta’ Jannar 1999, l-ewro saret il-munita unika tal-11-il stat membru tal-UE. Madankollu, il-muniti tal-euro u l-karti tal-flus ma ġewx introdotti fiċ-ċirkolazzjoni qabel l-1 ta’ Jannar, 2002.

Ma’ dawn l-ewwel pajjiżi mbagħad ingħaqdu tmien pajjiżi oħra, u mill-1 ta’ Jannar 2015, 19 mis-27 stat tal-Unjoni kienu fiż-żona tal-euro: il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, Spanja, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, L-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, l-Olanda, il-Portugall, is-Slovakkja u s-Slovenja.

Għalkemm it-8 stati membri mhumiex parti miż-żona ewro, nistgħu nikkunsidraw li l-“munita unika” issa hija simbolu speċifiku u ta’ kuljum tal-Unjoni Ewropea.

Jum l-Ewropa, 9 ta’ Mejju

F'laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Milan fl-1985, il-kapijiet tal-istat u tal-gvern iddeċidew li d-9 ta' Mejju jkun Jum l-Ewropa kull sena. Dan ifakkar id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schumann fid-9 ta’ Mejju 1950. Dan it-test sejjaħ lil Franza, il-Ġermanja (FRG) u pajjiżi oħra Ewropej biex jgħaqqdu l-produzzjoni tal-faħam u tal-gass. organizzazzjoni kontinentali.

Fit-18 ta’ April, 1951, it-Trattat ta’ Pariġi, iffirmat mill-Ġermanja, il-Belġju, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu u l-Olanda, assigura l-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (CECA).

Qed tara: Simboli tal-Unjoni Ewropea

bandiera tal-UE

Il-bandiera hija ċirku...

euro

Id-disinn tas-sinjal tal-euro (€) kien...
×