ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ

ഉള്ളടക്കം:

രോഗിക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ പല്ലുകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ പൂർണമായി നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാണ്. ഈ സേവനം നിങ്ങൾക്കായി https://doveriestom.com/services-view/implantologiya/ എന്നതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ

6 മുതൽ 13 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നീളവും 3 മുതൽ 6 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസവുമുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റാനിയം സ്ക്രൂയാണ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ്. ഒരു ഇംപ്ലാന്റിന് സാധാരണയായി സ്വാഭാവിക പല്ലിന്റെ വേരിന്റെ കോണാകൃതിയുണ്ട്. ഇംപ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഒരു കണക്ഷനുണ്ട്, അത് കേസിനെ ആശ്രയിച്ച് കിരീടത്തെയോ പാലത്തെയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്‌ജിംഗൈവൽ സ്ട്രട്ട് ശരിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇംപ്ലാന്റ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും?

ഓസിയോഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ ഇംപ്ലാന്റിന് അസ്ഥിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസം 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുകയും സൈദ്ധാന്തികമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇംപ്ലാന്റും താടിയെല്ലും തമ്മിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബോണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓസിയോഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇംപ്ലാന്റിന് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ച്യൂയിംഗ് ശക്തികളെ നേരിടാൻ കഴിയും.

ഒരു ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റിന്റെ ഉപരിതലം യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിലിൽ വളരെ പരുക്കനാണ്. അസ്ഥി കോശങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള താടിയെല്ലിൽ നിന്ന് കുടിയേറുകയും അതിന്റെ ഉപരിതലത്തെ കോളനിവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കോശങ്ങൾ ക്രമേണ പുതിയ അസ്ഥി ടിഷ്യു സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഇംപ്ലാന്റിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ വിടവുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രത്തിലെ മഞ്ഞ ടിഷ്യു). പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട അസ്ഥിയും ഇംപ്ലാന്റ് ഉപരിതലവും തമ്മിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ബന്ധമുണ്ട്.

ഇംപ്ലാന്റ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ഇംപ്ലാന്റുകൾക്ക് ഒരു പല്ല്, ഒരു കൂട്ടം പല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പല്ലുകൾ പോലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇംപ്ലാന്റുകൾക്ക് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന പല്ലുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ഒന്നോ അതിലധികമോ പല്ലുകൾ ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ

ഒന്നിലധികം പല്ലുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, പകരം വയ്ക്കേണ്ട പല്ലുകളേക്കാൾ കുറച്ച് ഇംപ്ലാന്റുകൾ സാധാരണയായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇംപ്ലാന്റ് പിന്തുണയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് അഡെൻഷ്യയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം: ഉദാഹരണത്തിന്, നഷ്ടപ്പെട്ട 2 പല്ലുകൾക്ക് പകരം 3 ഇംപ്ലാന്റുകൾ, 3 നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലുകൾക്ക് പകരം 4 ഇംപ്ലാന്റുകൾ...തൂണുകൾ.

ഇംപ്ലാന്റുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രോസ്റ്റസിസ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും പകരം വയ്ക്കൽ

എല്ലാ പല്ലുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പകരം വയ്ക്കേണ്ട പല്ലുകളേക്കാൾ കുറച്ച് ഇംപ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് പിന്തുണയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള പല്ല് നഷ്ടം നികത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. മുകളിലെ താടിയെല്ലിൽ (അപ്പർ ആർച്ച്), കേസിനെ ആശ്രയിച്ച്, കമാനത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന 4 പല്ലുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് 8 മുതൽ 12 വരെ ഇംപ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മാൻഡിബിളിൽ (താഴത്തെ കമാനം), കേസിനെ ആശ്രയിച്ച്, കമാനത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന 4 പല്ലുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് 6 മുതൽ 12 വരെ ഇംപ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.