» Tetovējuma nozīme » Lūgšanu tetovējumu fotogrāfijas latīņu valodā

Lūgšanu tetovējumu fotogrāfijas latīņu valodā

Saturs:

Ir daudz tetovējumu uzrakstu, zīmējumu un rakstu variantu, taču ne visiem ir tāda svēta nozīme kā lūgšanas tekstam.

Pirmā Bībele tika uzrakstīta latīņu valodā, un kristietība sākās Jeruzālemē. Tāpēc labāk ir uzrakstīt lūgšanu viņas dzimtajā valodā, ja ir šāda iespēja.

Kāds teiks, ka saskaņā ar Tā Kunga baušļiem "Mana miesa ir mans templis" un to nav iespējams apgānīt, bet lūgšanu teksti un apustuļu sejas karājas tempļos.

Viena līnija no apustuliskās ticības apliecības var lieliski izteikt ticību Dievam un mīlestību pret visiem viņa radītajiem - “Es ticu Dievam, Visvarenajam Tēvam, debesu un zemes Radītājam - tas tiek tulkots kā "Es ticu Dievam, Visvarenajam Tēvam, debesu un zemes Radītājam'.

Bieži vien lūgšanu teksti tiek rakstīti starp lāpstiņām vai uz ribām sirdī, kā zīme par pieķeršanos un pietāti pret rakstīto.

Foto no lūgšanu tetovējuma latīņu valodā uz ķermeņa

Foto no lūgšanas tetovējuma latīņu valodā uz rokas