Rubežnikas

rubejnik_b

Kasdieniu aspektu Rubezhnik buvo naudojamas tik vienu atveju - jis buvo pritaikytas stabų, šventyklų ir šventyklų vartams. Taigi kunigai pažymėjo ribą tarp pasaulietinių kanonų ir dvasinio įstatymo, viešpataujančio šventoje vietoje. Rubežnikas niekada nebuvo naudojamas drabužiams ar namų tapybai. Tikėtina, kad ją būtų galima pritaikyti kunigo atributikos daiktams, siekiant patobulinti tam tikrus sakralinės dvasinės praktikos elementus.