Wird

Wird

Šiaurės šalyse žinios apie praeitį, dabartį ir ateitį yra glaudžiai susijusios. Būtent šioje dalykų struktūroje simbolis Wird visa tai materializuoja tvirtai laikydamasis šio tikėjimo. Todėl galime sakyti, kad priežasties ir pasekmės dėsnis yra labai realus ir kad jis nėra tik įsivaizduojamas.