Bretonas Triselė

Bretonas Triselė

Triskel yra šventas simbolis su trimis šakomis, gerai žinomas bretonams.Tačiau iš tikrųjų jis kilęs iš kelių epochų ir kelių civilizacijų. Nors žinomas kaip keltų simbolis, triskelis pirmiausia yra pagoniškas .

Šio simbolio pėdsakų galima rasti Skandinavijos bronzos amžiuje. Jis simbolizuoja skaičių 3, taigi ir šventąją trejybę įvairiose kultūrose.Tarp vikingų ir plačiau skandinavų mitologijoje triskelis reiškia dievus Torą, Odiną ir Freyrą.Triskel taip pat atstovauja tris pagrindinius elementus: žemę, vandenį ir ugnį. Oras vaizduojamas tašku simbolio centre.Simboliai Odino garbei

Skandinavijos mitologijoje Odinas yra dievų dievas, „visų dalykų tėvas“, o tai paaiškina daugybę vikingų personažai jo garbei.