» ຄວາມຫມາຍ Tattoo » ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ຊີວິດ ໜຶ່ງ, ຮັກດຽວ"

ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ຊີວິດ ໜຶ່ງ, ຮັກດຽວ"

ຮອຍສັກທີ່ມີການຈາລຶກມີການປ່ຽນແປງຕ່າງ various. ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພາສາຕ່າງ different ແລະມີຄວາມdifferentາຍແຕກຕ່າງກັນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການສັກຢາສັກແບບນີ້ຖືວ່າເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໃນບັນດາແຜ່ນຈາລຶກທັງ,ົດ, ມີບ່ອນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ - ນີ້ແມ່ນແຜ່ນຈາລຶກ "ຊີວິດ ໜຶ່ງ", ເຊິ່ງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ໜຸ່ມ. ມັນຖືກປະຕິບັດເປັນພາສາອັງກິດ: "ຊີວິດ ໜຶ່ງ".

ເລື້ອຍ Often ການສັກຢານີ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນແຜ່ນຈາລຶກ "ຊີວິດດຽວ - ຄວາມຮັກດຽວ", ເຊິ່ງແປວ່າ "ຊີວິດດຽວ - ຄວາມຮັກດຽວ". ໂດຍຄວາມitsາຍຂອງມັນ, ຮອຍສັກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງຂອງມັນຊື່ນຊົມກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີໃນຄວາມສໍາພັນ. ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງນີ້ຕໍ່ເພດກົງກັນຂ້າມ.

ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ຊີວິດ ໜຶ່ງ, ຄວາມຮັກດຽວ" ຢູ່ເທິງແຂນ