» ຄວາມຫມາຍ Tattoo » ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ແມ່ຂອງຂ້ອຍເປັນນາງຟ້າຂອງຂ້ອຍ"

ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ແມ່ຂອງຂ້ອຍເປັນນາງຟ້າຂອງຂ້ອຍ"

ເນື້ອຫາ:

ການສັກຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໂດຍຄົນທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ, ຜູ້ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການທົດສອບອັນໃດທີ່ແມ່ໄດ້ຜ່ານໄປແລະມັນຍາກປານໃດທີ່ຈະເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສະຫງົບແລະຮັກສະເີ.

ແຜ່ນຈາລຶກນີ້ສໍາລັບເດັກຍິງບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເດັກຍິງຕໍ່ກັບແມ່ຂອງລາວ, ເປັນການເອື່ອຍອີງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຄົນຮຸ່ນອາຍຸແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະສະແດງຄວາມຮັກນີ້.

ຢູ່ໃນຜູ້ຊາຍ, ແຜ່ນຈາລຶກບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບລັກສະນະຂອງແມ່ຍິງທີ່ອ່ອນໂຍນ, ເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ.

ແຜ່ນຈາລຶກດັ່ງກ່າວມັກຖືກວາງຢູ່ເທິງກະດູກຂ້າງໃກ້ກັບຫົວໃຈຫຼືຢູ່ເທິງແຜ່ນໃບບ່າ, ເສີມໃສ່ແຜ່ນຈາລຶກດ້ວຍການແຕ້ມຮູບນາງຟ້າທີ່ມີໃບ ໜ້າ ຫຼືລັກສະນະຂອງແມ່.

ຮູບການສັກຢາ "ແມ່ຂອງຂ້ອຍເປັນນາງຟ້າຂອງຂ້ອຍ" ຢູ່ເທິງຮ່າງກາຍ

ຮູບພາບຂອງການສັກຢາ "ແມ່ຂອງຂ້ອຍເປັນນາງຟ້າຂອງຂ້ອຍ" ຢູ່ເທິງແຂນ