» Татуировканын мааниси » Зевс татуировкасы

Зевс татуировкасы

Мазмуну:

Грек пантеонунун үстөмдүк кылган жана мыйзамдуу күчтүү кудайы. Байыркы уламыштарга караганда, бардыгын жараткан, адамдарга күндүн күркүрөөсүнүн жана чагылгандын жардамы менен жол көрсөткөн, алсыздардын жана алсыздардын коргоочусу болгон адамдарга абийир жана уят сезимин биринчи тарбиялаган.

Чынында эле, бул мүнөз, адилеттүү жана боорукер, бирок кемчиликтери жок эмес. Эгерде сиз мифтерди эстесеңиз, ал көп учурда баш ийбегендиги үчүн адамдарды жазалаганын жана өтө катаал жана оюнкарак болгонун көрө аласыз. Анын сүйүү иштери согуштардын жана баатырдык авантюралардын катализатору болуп калды. Каарман бир гана мыкты сапаттарга ээ эмес, ошондой эле көпчүлүгүбүзгө мүнөздүү болгон алсыз жактарыбызга да ээ.

Зевс татуировкасынын мааниси

Ал кийимдердин дизайны катары эмне үчүн популярдуу экени түшүнүктүү болот, анткени ал эң күчтүүлөрдүн арасында эң күчтүү жана анын образы коркуу жана урматтоону ойготот. Мындай тату үй ээсинин күчүн, анын адамдар менен болгон мамилесиндеги үстөмдүк ролун көрсөтөт. Зевс адамдар аркылуу: алардын тагдыры менен сезимдерин туура көрүү жөндөмүнө ээ болгон, ошондуктан мындай тату чийменин ээсинин өзгөчө түшүнүгүн баса белгилейт.

Согушчан жана катаал кудайдын жоромолдорунун дагы бир версиясы - сүйүү жана кумарлуу сапаттар. Кийүүчүнүн романтикалык сапаттарын көрсөтүү менен, күн күркүрөө кудайынын варианты көбүрөөк кездешет.

Эркектер үчүн Зевс татуировкасы

Эркектер үчүн бул үлгү күчкө, лидерликке, берилгендикке жана кыраакылыкка басым жасайт. Зевс тагдырды көрө алгандыктан, мындай образ жашоодогу белгини же тагдыр чечүүнү билдириши мүмкүн.

Аялдар үчүн Зевс татуировкасы

Мындай татуировкасы бар аялдар мээримдүү табиятын жана ички күчүн көрсөтө алышат.

Зевс татуировкасы ыкмалары

Эң кеңири таралган версия - бул анын колунда чагылган чагылган сүрөтү же Кудайдын жүзү. Зевс арабада чуркап, калкан кармаган варианттар да бар. Ал адаттагыдай эле узун чачтуу жана сакалдуу 50 жаштагы киши катары сүрөттөлөт.

деген темада More:  Тату алакандары

Зевске татуировка кылган жерлер

Мындай каармандын образы ачык жерлерде өзүн мыкты көрсөтөт, мисалы:

  • ийин;
  • билек;
  • көкүрөк;
  • көчүрмөсүн;
  • буттар

Денедеги Зевс татуировкасынын сүрөтү

Зевстин колундагы татуировкасы

Буттардагы Зевс татуировкасы

4.6/5 - (10 добуш)