» Татуировканын мааниси » Дарак татуировкасы

Дарак татуировкасы

Даракты чагылдырган тату. Мындай татуировканы ким тандайт жана алардын мааниси эмнеде.

Дарактын татуировкасынын мааниси

Дарак байыркы жана күчтүү белги болуп эсептелет. Байыртадан бери токой жана анда жашаган дарактар ​​адамдардын үнсүз кеңешчилерине айланган. Ал байыркы акылмандыкка жана бейпилдикке ээ, ошондуктан мындай тату адамды тең салмактуулуктун белгиси катары каралат жана таза чөйрөнү изилдөө каалоосун билдирет.

Ошондой эле ага ар ким өз жолу менен кеткен тамырларды жана өткөндү эске салат жана тумар катары кызмат кылат.

Дарактын татуировкасынын эң кеңири таралган жана белгилүү жоромолдору: өсүү, жакшыруу, күч, жаратылыш менен биримдик, түшүмдүүлүк, кайра жаралуу жана өлүм цикли, руханий жана физикалык компоненттердин ортосундагы тең салмактуулукту табуу. Жеке дарак элементтери төмөнкүлөрдү билдирет:

 1. Магистраль - бул жашоодогу кыйынчылыктарга жана кыйынчылыктарга туруштук берүүчү күч; туруктуулук жана эрк.
 2. Филиалдар үзгүлтүксүз, өздөрүнө жабык, башталуунун жана бүтүүнүн, өмүр менен өлүмдүн цикли.
 3. Тамырлар - бул адамды кандай кылганын өткөндүн пайдубалы жана эс тутуму.

Бирок, баалуулук белгилүү бир дарактын сүрөтүнө жараша өзгөрөт. Мисалы:

 • Бамбук - жаштыктын жана тез өсүүнүн символу.
 • Карагай - ден соолуктун, узак жашоонун жана өзгөрбөстүктүн мааниси.
 • Willow - кайгы жана кайгы камтыйт.
 • Эмен - бул бай күч жана күч булагы.
 • Берч - таза жана курмандык дарагы.

Эркектер үчүн дарак татуировкасы

Мындай татуировканын жардамы менен адам өзүнүн өзгөрбөс эркиндигин, ийкемсиздигин жана идеяларына, максаттарына жана кыялдарына берилгендигин көрсөтөт. Күчтүүлүгүн жана бекемдигин көрсөтүү үчүн аларга эмен, күл, клен жана ушул сыяктуу күчтүү жана күчтүү дарактардын сүрөттөрү жардам берет.

деген темада More:  Үч чекиттүү татуировкалардын сүрөттөрү

Көп кырдуу жана ар тараптуу инсандык түрү бар адам бутактары бардык жакка бутактуу даракты сүрөттөй алат. Бул анын кызыкчылыктарынын кеңдигин гана эмес, чыгармачыл мүнөзүн да көрсөтөт.

Аялдар үчүн дарак татуировкасы

Кыздар үчүн дарактын татуировкасы тазалыкты, жагымдуулукту, сулуулукту билдирет. Ал эми мындай сүрөттөгү дарактын мөмөсүнүн ролу - аялдын эне жана ата -бабалар катары аткарган функциясын баса белгилөө.

Белгилүү дарактардын баалуулуктары:

 • Willow - ийкемдүүлүк жана кыйынчылыктарга туруштук берүү.
 • Берч - күнөөсүздүк жана келечекке пландаштыруу.
 • Алма дарагы - тыюу салынган жемишке жаштык жана тартуу.
 • Хина - баланы табууга жардам берет.

Tree тату үлгүлөрү

Жашоо дарагы - адам менен кудайдын ортосундагы байланыш, өмүр менен өлүмдүн үзгүлтүксүз айлампасы.

Тамыры бар дарак - туруктуулук, бекемдик.

Канаттуулары бар дарак - жашоонун булагы.

Жалбырагы жок дарак - жаңы башталыш, кайра жаралуу жөндөмү.

Даракты татуировка кылган жерлер

Мындай татуировкалар теринин бетине өзгөчө кооз көрүнөт, мында веналар так көрүнүп турат:

 • билек;
 • Шин:
 • моюн;
 • ийин;
 • көкүрөк;
 • кайра

Башындагы дарактын татуировкасы

Денедеги дарактын татуировкасы

Колунда дарак татуировкасынын сүрөтү

Буттарындагы дарактын татуировкасы

4.9/5 - (10 добуш)