» Татуировканын мааниси » Witch татуировкасы

Witch татуировкасы

Мазмуну:

Бүбү тату сыйкырчылык жана сыйкырчылык менен алектенген кыздын образын билдирет. Ал өзүнүн сыйкырчылыгы менен адамдарга чоң зыян алып келе алат. Ар бир жыныстын өкүлдөрү бүгүн бакшыга чиймени колдонушат. Заманбап бүбү тату эки мааниге ээ.

Көзү ачыктардын татуировкасынын мааниси

Сүрөттөгү бүбү тату жаман жана жаман күч менен байланышкан. Бул дизайндагы бакшы татуировкасынын мааниси адам жашоосунун караңгы тарабы менен байланыштуу. Көзү ачыктын сулуулугу бир нерсени жашырат, анын сыйкырынан эч кандай жаркын нерсени күтпөө керек. Мындай татуировканы ар ким эле кийе албайт.

Билүү үчүн "бүбү" сөзүнүн славян келип чыгышына көңүл буруу - билимге ээ болуу үчүн, бакшы тату оң мааниге ээ. Бул акылмандыкты, эң жогорку чындыкты билүүнү билдирет. Мындай тату сулуу жаш кыз катары сүрөттөлөт.

Бирок, бүгүнкү күндө эркектер да, аялдар да ачык эротикалык мүнөздөгү шыпыргынын таякчасында сыйкырчы татуировкасынын заманбап сүрөттөрүн колдонушат. Бул учурда, тату чечмелөө тескерисинче - анын ээсинин жеңил ойлуулугу жана жеңил ойлуулугу.

Көзү ачыктардын классикалык образынан тышкары, узун, өркөчтүү, чириген кемпир кейпинде, Баба Яга түрүндө татуировка тартылган, ал бакшыларга караганда чоңураак деп эсептелет.

Мааниси мифологияга негизделген татуировка жана япон стили... Юки -онно - мифологиялык рух, саякатчылар менен жолукканда аларды тоңдурат же кан ичет, ошону менен алардын жандуулугунан ажыратат, чиркин кемпирдин образы.

Устунда күйүп жаткан сыйкырчынын татуировкасы да криминалдык татуировкалар үчүн өзүнүн белгиси бар. Мындай татуировкасы бар адам ага болгон сезимдерин саткан аялдан өч алууга ынтызар. Оттогу отундун өлчөмү жылдардагы түрмө мөөнөтүнө барабар. Мындай тату санга колдонулат.

деген темада More:  Пегасус татуировкасынын мааниси

Денедеги бүбү тату сүрөтү

Колунда бүбү тату сүрөтү

Бутуна бүбү тату сүрөтү

4.7/5 - (3 добуш)