» Татуировканын мааниси » Эки балта татуировкасынын мааниси

Эки балта татуировкасынын мааниси

Мазмуну:

Балта архетиптик символдорду билдирет, алар бардык маданияттардын бардык адамдарына бирдей түшүнүлөт, анткени архетиптер таш доорунда пайда болгон.

Аскага чүкөлөрдөн түшүрүлгөн сүрөттөр алар чоң жана коркунучтуу жаныбарларга аңчылык кылуу үчүн колдонулганында шек жок. Демек, эң биринчи символикалык мааниси - чоң, күчтүү жана коркунучтуу бирөөнү жеңүү.

Темирдин келиши менен, балта ташка тийгенде бычак оюп кеткен учкундардан улам күн күркүрөйт. Күн күркүрөйт деген коркунучка карабай, анын негизги аракети - жерди сугаруу, ага төрөө үчүн күч берүү.

Бардык жогорку кудайлар күн күркүрөөсүнүн, чагылган менен жамгырдын кожоюну катары көрүнөт. Балтанын символикасы күч, жазалоо, адилеттүүлүк жана ошол эле учурда жардам берүүчү, уруктандыруучу күч мааниси менен толукталган.

Татуировканы эки окто жайгаштыруу

Кийинчерээк, балта негизги курал болуп калганда, ал символ катары жаңы мааниге ээ болот - кайраттуулук, өлүмгө даяр болуу, анткени жакын согушуу гана мүмкүн болгон.

Ошентип, мындай тату - бул таптакыр эркектик образ. Эки согуштук балта эч кимдин жардамына ишенбей, тагдыр менен дуэлге даяр болууну билдирет. Бул символдун мазмуну анын курсактын үстүнө, негизинен колго коюлганына байланыштуу. Сүрөттү тырмактары, ажыдаар же жаныбарлар менен толуктоого болот Vikingбирок, бул учурда балта экинчи даражадагы мааниге ээ болот. Эмгек куралы катары балтанын символикасы жок.

Денедеги эки балта татуировкасынын сүрөтү

Бутта эки балтанын татуировкасынын сүрөтү

Колунда эки балта татуировкасынын сүрөтү

 

5/5 - (5 добуш)