» Татуировканын мааниси » Спираль татуировкасы

Спираль татуировкасы

Мазмуну:

Спиралдын образы байыркы татуировкаларда кездешет. Аны манжа издеринде, ДНК молекулаларында, моллюскалардын кабыктарында, айлампаларда жана торнадолордо, космостук галактикаларда көрүүгө болот. Бул жөнөкөй жана татаал фигура. Spiral маанилүү энергияны билдирет, циклдик өнүгүү, кандайдыр бир нерсени алдын ала болжолдоо жана мүмкүн эместиги.

Спираль татуировкасынын мааниси

Спираль тату көптөгөн мааниге ээ. Бул мезгилдерди, дененин өсүү жана картаюу фазаларын, өнүгүүнү жана төмөндөөнү билдирет. Татуировка искусствосунун көптөгөн билүүчүлөрү денеде өлбөстөн калган тармалдык адамды сабырдуу жана акылдуу кылып, көптөгөн дене системаларынын ишин жакшырта алат деп ишенишет. Жашоого философиялык көз караш менен караганда, ийри менен байланыш бар Космос, табияттын жана цивилизациянын циклдүү өнүгүшү. Карама -каршылыктардын балансы да белгинин маанисине кирет. Бүт философия ушул негизде курулган. Инь жана Янь... Тату маданиятындагы кысылган спираль жашыруун күчтү, энергияны жана өнүгүү потенциалын билдирет.

Спираль тату реалдуу стилде сүрөттөлгөн же стилистикалык аткарууга ээ. Ал ошондой эле адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойногон жеке сөздөрдөн, фразалардан же сандардын жыйындысынан турушу мүмкүн. Символ аткарууга жетиштүү жөнөкөй жана жынысы жок. Кыска жана ар тараптуулук - татуаждын негизги айырмалоочу белгилери. Сүрөттүн түстөрү ар кандай болушу мүмкүн - стандарттуу кара түстөн ачык түстөргө чейин.

Спираль татуировкасы жайгашкан жерлер

Тату өлчөмдөрү ар кандай болушу мүмкүн. Чакан тату көбүнчө моюндун же билектин артына колдонулат. Ийиндеги тату да жагымдуу көрүнөт. Денеде бир нече спираль сүрөттөлүшү мүмкүн. Чийүү кызыктуу көрүнөт, анын борбору чыканакта. Ийинге тартылган галактика стилдүү көрүнөт.

деген темада More:  Сүрөттөр билекке татуировка менен жазылган

Башындагы спираль татуировкасынын сүрөтү

Колундагы спираль татуировкасынын сүрөтү

4.4/5 - (7 добуш)