» Татуировканын мааниси » Калкан татуировкасынын мааниси

Калкан татуировкасынын мааниси

Мазмуну:

Боди -арт искусствосунда кайраттуулуктун образы катары иштеген көптөгөн татуировкалар бар. Алардын баарынан жашыруун мааниге ээ болгон калкан образын айырмалоого болот.

Калкан татуировкасынын мааниси

Калкан татуировкасынын чыныгы маанисин түшүнүү үчүн тарыхка өтө кылдат караш керек. Бардык аскердик салгылашууларда калкан душмандын чабуулунан коргонуу каражаты катары кызмат кылган. Мындай продуктту туура жана эффективдүү кармоо гана баш ийдирилген чоң күчкө ээ адам... Ушуга таянып, калкан татуировкасы үй -бүлөсүнүн жана башкалардын коргоосу үчүн өзүн курмандыкка чалуучу күчтүү руху бар адам үчүн эң ылайыктуу деп айта алабыз.

Бул коргонуу продуктунун образы ички күчтүн образы катары кызмат кыла алат жана адамды адилеттүүлүккө түртөт. Калкан ырайымсыздык жана жамандык менен тынымсыз күрөшүп жаткан жакшылык күчтөрүн символдоштура алат. Эгерде ага жалтак ураан жазылган болсо, анда ал карама -каршы маанини чагылдырышы мүмкүн. Бул мындай татуировканын ээсинин коркоктугун көрсөтүшү мүмкүн.

Көбүнчө калкан татуировкасынын эскизинде "Эркиндик үчүн" деген жазууну көрө аласыз. Муну түзмө -түз да, каймана мааниде да түшүнсө болот. Сүрөттүн ээси жазууну пайдасына тандоо катары чечмелей алат:

    • эркиндик;
    • жалкоолук;
    • жашоодон коркуу;
    • башка баалуулуктар.

Көбүнчө жазуу англис тилинде толтурулат, бул ээсинен туура котормону билүүсүн талап кылат. Болбосо, адам образга койгон мааниси тексттин маанисине туура келбесе, өзүн ыңгайсыз абалга кептеп коюшу мүмкүн. Денеде сиз дагы көрө аласыз калканды жакынкы куралдар менен бириктирүү... Калкан менен кылычтын татуировкасынын мааниси адамдын аскерде кызмат кылганын билдириши мүмкүн.

деген темада More:  Овен зодиак татуировкасы

Денедеги калкан бейнеси өзү үчүн туруп, туура учурда эрдик көрсөтө алган күчтүү адамдар үчүн эң ылайыктуу. Буга чейин бул сүрөт коргоочу мүнөзгө ээ болгон, ал адам коомдо өзүн туура алып жүрүүсүн талап кылган.

Денедеги калкан татуировкасынын сүрөтү

Колундагы калкан татуировкасынын сүрөтү

Бутундагы калкан татуировкасынын сүрөтү

5/5 - (13 добуш)