Морждун жүрөгү

Морждун жүрөгү

Турсаансыдан же мурсунсыдан («Walrus Heart») — Түндүк Европада колдонулган байыркы символ. Бул өзгөчө Лапландияда популярдуу болгон. Кээ бирөөлөр сами шамандарынын барабандарында колдонулган дешет. Белги тарыхка чейинки доорлорго таандык жана свастиканы камтыйт.

Турсаансидан ийгилик алып келет жана сыйкырдан коргойт деп эсептелген жана Финляндияда эмеректерде жана жыгачтан жасалган имараттарда кооздук мотив катары колдонулган. 18-кылымда жөнөкөй свастика финляндиялык жыгач жасалгаларында кылдат турсаансиданга караганда көбүрөөк популярдуулукка ээ болгон.

Биринчи болуп баа бериңиз