» Татуировканын мааниси » Сүрөт кудай жөнүндө тату жазуулары

Сүрөт кудай жөнүндө тату жазуулары

Мазмуну:

Учурда дин элдин апийими деп эсептелбейт. Кыязы, тескерисинче, адам жашоонун мааниси тууралуу суроолоруна бардык жоопторду динде таба алат деген пикир бар.

Жана чиркөө адамдын өлгөн денесин, ал тургай, кудай жазуулары менен кооздоп жатканына ынталуу каршы болсо да. Диний темада татуировка жасаткысы келгендер азыраак.

"Кудай биз менен!", "Кудайдан башка эч ким!" Сыяктуу жазуулар эки жыныстагы адамдардын арасында өзгөчө популярдуу. Бир атактуу спортчунун көкүрөгүндө "Менин сотум бир гана Кудай!" Бул жазуу динчилдик жөнүндө, ошондой эле бул адамдын күчү күчтүү жана өзүнө ишенген, Кудайдан башка эч кимге баш ийбестиги жөнүндө айтылат.

Адамдар көбүнчө мындай татуировкаларды жамандыктан коргой турган тумар катары карашат.

Окшош жазуулар дененин ар кайсы жерлерине жасалат. Албетте, жамбаштан башка, мындай жазууларга өзгөчө урмат менен мамиле кылуу керек. Сөз айкашы чоң жана кичине тамгалар менен колдонулушу мүмкүн.

Денеде Кудай жөнүндөгү тату жазуулардын сүрөтү

Башына Кудай жөнүндө тату жазуулардын сүрөтү

Сүрөт атамдын жазуулары анын колдорунда