» Татуировканын мааниси » Pentagram тату мааниси

Pentagram тату мааниси

Мазмуну:

Беш бурчтуктун сүрөтү дене сүрөт искусствосунун тарыхындагы эң сырдуу символдордун бирине таандык. Бул белги оккультизмдин күйөрмандарына жакшы белгилүү жана көптөгөн касиеттерге ээ.

Анын келип чыгышы байыркы Месопотамияда, болжол менен төрт жүз жыл мурун көрүлгөн деп эсептелет. Адистер бул цифра Венера планетасынын траекториясын көрсөтөт деп болжошууда.

Pentagram татуировкасынын мааниси

Pentagram тату негизги мааниси диний болуп саналат. Ал жашыруун коомдордун жана сыйкырдуу күчтөрдүн символу, коргоочу тумардын бир түрү болгон жана кошумча түрдө жаман күчтөрдүн аракеттерине каршы күчтүү мөөр болуп кызмат кылган.

Уламыштар сакталып калган, ага ылайык беш бурчтуу Cora кудайынын сүрөтү менен аныкталган жана анын ар бир тарабы өзүнүн маанисине ээ болгон. Тактап айтканда, жер, от, аба, суу жана рух. Чөйрө акылмандыкты жана коргоону алып келген Кудайдын бейнесин символдоштурган. Акыркы бир нече кылымдар бою бул белги көптөгөн элдерге белгилүү болгон, ошондуктан ар кандай чечмелениши бар.

Пентаграмма тату оң жана терс касиеттерди камтыйт, бардыгы анын чокуларынын жайгашкан жерине жараша болот. Эгерде фигура өйдө карай багытталса, бул жакшы, төмөн - жамандыкты билдирет.

Жыйынтыктап айтканда, биз беш бурчтуктун символу болгон байыркы жана күчтүү символизм деп айта алабыз мыкты, лидерлик, ден соолук жана жаштар... Бул белгинин сүрөтү түшүрүлгөн татуировканын эскиздерин жана сүрөттөрүн жакшылап караңыз.

Башына пентаграм татуировкасы түшкөн сүрөт

Денедеги беш бурчтуу татуировканын сүрөтү

Pentagram тату сүрөтү

4.7/5 - (10 добуш)