» Татуировканын мааниси » Пегасус татуировкасынын мааниси

Пегасус татуировкасынын мааниси

Мазмуну:

Pegasus тату биринчи кезекте Греция жана байыркы грек мифологиясы менен байланыштарды пайда кылат.

Уламыштарга караганда, ак канаттуу ат эң жогорку кудай Зевстин шериги болгон. Башка бир уламыш боюнча, Пегасус муздардын Гиппокренстин колдоочусу болгон кудайын жерден куткарып калган, ал үчүн ал көп учурда каралат поэтикалык түшүнүктүн символу жана илхам.

Биз мифология жөнүндө көпкө сүйлөшпөйбүз, анткени сиз балким ат татуировкасынын маанисин окугансыз жана ал күчтүн, ылдамдыктын жана чыдамкайлыктын персонациясы экенин билесиз.

Ошол эле сапаттар пегасус менен сүрөттөлүшкө мүнөздүү. Кооз аткарылган пегасус тату жигиттин да, кыздын да денесине идеалдуу көрүнөт.

Мындай татуировка үчүн белгилүү бир жерге кеңеш берүү кыйын. Бул көкүрөктө, капталда же ийинде чоң, көлөмдүү татуировка үчүн татыктуу тема экенин айтуу жетиштүү.

Денедеги pegasus татуировкасынын сүрөтү

Колунда атам пегасустун сүрөтү

Бутундагы пегасустун сүрөтү

4.6/5 - (10 добуш)