» Татуировканын мааниси » Оригами татуировкасы

Оригами татуировкасы

Мазмуну:

Оригами - байыркы тарыхы бар япон кагаздан фигураларды жасоо өнөрү. Жапон маданиятынын татуировка чеберчилигине тийгизген таасири көптөгөн агымдардан байкалат. Жана бул да четте калган жок.

Узак убакыт бою оригами тату кландардын бирине таандык дегенди билдирет. Эми бул символика өткөндүн калдыгы.

Биринчиден, кагаздан жасалган кол өнөрчүлүк сүрөтү сүйкүмдүү жана оригиналдуу көрүнөт. Өтө сейрек алар семантикалык жүктү көтөрүшөт. Татуировка ээлерин бириктирген бир гана нерсе Чыгыштын маданиятына кызыгуу күчөдү... Татуировканын маанисин аныктоодо эки жүздүүлүктү байкоого болот, анткени фигуранын өзү да, кагаздан жасалгандыгы да роль ойнойт.

Кагаз фигурасынын образы белгилүү бир философиялык мааниге ээ. Мындай татуировканы курчап турган дүйнөнүн ар түрдүүлүгүн көрө алган адамдар жасашат. Алар терең сезимдерге жакын жана дайыма чындыкты издеп жүрүшөт. Көптөрдү тату формаларынын кыскалыгы жана анын өзүн-өзү камсыздоосу кызыктырат.

Жеке оригами тату фигураларынын мааниси

  1. Гүл - сулуулукту ар кандай формада көрүү жөндөмүн билдирет.
  2. Турна - тынчтыкта ​​жашоону жана адамдарга жакшылык алып келүүнү каалоону билдирет.
  3. Көпөлөк - адамдын табиятынын назиктигин жана алсыздыгын билдирет.

Мындай кагаз фигураларды түзүү үчүн белгилүү бир көндүмдөр, элестетүү жана туруктуулук керек. Дал ушул өзгөчөлүктөр татуировканын ээсине оңой өткөрүлүп берилиши мүмкүн.

Оригами татуировкасы эки жыныстагы кызыгууну жаратат. Жалгыз айырма фигураларды жана татуировкалардын көлөмүн тандоодо. Аялдар көбүнчө гүлдөрдү, канаттууларды же жаныбарларды тандашат. Эркектер күч, күч, туруктуулук сыяктуу сапаттарга ээ болгон технологияны же жаныбарларды тандашат. Татуировканы кара боек менен жасаса болот. Бул анын лаконизмин жана формаларынын катуулугун баса белгилейт.

деген темада More:  "Башкаларга жаркырап өзүмдү өрттөйм" деген жазуунун татуажынын сүрөтү

Оригами татуировкасы жайгашкан жерлер

Мындай сүрөттөрдүн көлөмү кичине. Ошол эле учурда, түстүү чиймелерди жасоодо, өлчөмдөрү өтө ар түрдүү болушу мүмкүн. Көбүнчө кагаздан жасалган кол өнөрчүлүктүн сүрөттөрү сандарга, далыга, ийинге, колдорго, моюнга колдонулат. Бул бүдөмүк фондо жеке фигуралар, ошондой эле татаал композициялар болушу мүмкүн. Алар көбүнчө гүлдөрдүн, татаал линиялардын жана оюмдардын жанында колдонулат.

Жакшы аткарылган татуировкалар чебердин жогорку профессионалдуулугун тастыктап турат, анткени башталгыч чийме турган денеге контурларды да колдонуу өтө кыйын.

Башындагы оригами татуировкасы

Денеге оригами татуировкасы түшкөн сүрөт

Колунда оригами татуажынын сүрөтү

Буттагы оригами татуировкасы

4.6/5 - (5 добуш)