» Татуировканын мааниси » Сүрөттөр тату жазуусу оң колунда

Сүрөттөр тату жазуусу оң колунда

Шек жок, колдор - бул адамдын кол өнөрчүлүк, чыгармачылык, эмгек аркылуу ишке ашкан дүйнө менен байланышы.

Эки кол тең бул адам жашаган дүйнөнү түзүүнүн куралы. Алар адамдын турмуштук сабактарды кайра башынан өткөрүп, турмуштук тажрыйбага ээ болуу жөндөмүнүн чагылышы.

Адамдын энергетикалык системасынын көз карашы боюнча, колдор бешинчи чакра - вишуддхинин көзөмөлүндө. Ал чыгармачылык процесстер үчүн жооптуу жана бул жагынан колдор анын эң жакын куралы.

Оң кол "аталыкты", башкача айтканда, эркектик принципти чагылдырат. Жана оң колго жазууну толтурууну ойлогондо, мындай жазуунун маанисин жана маанисин эске алуу зарыл.

Оң колунда тату жазуусу бар сүрөт

4.6/5 - (8 добуш)