» Татуировканын мааниси » Көз тоо татуировкасы

Көз тоо татуировкасы

Бул макалада биз горус көз татуировкасынын маанисин карайбыз.

Ким көбүнчө горус татуировкасынын көзүн алат?

Аялдар да, эркектер да горустун көзүнө татуировка жасашат. Аялдар үчүн тоо татуировкасынын көзү акылмандыкты жана жогорку интеллектти билдирет, ал эми эркектер үчүн тоонун көзү ийгиликке жана ийгиликке тартуунун жолу. Тоо көзүнүн татуировкасы толтурулган жана дененин ар кайсы жериндеги туткундар ар кандай жолдор менен белгиленет, мисалы, туткун мекеменин кызматкерлери менен төшүндө жакшы жана тыгыз байланышта болот, бирок көздүн кабагына түрмөдө отурган адам бардыгын көрөт, дайыма сергек турат жана баарын билет дегенди билдирет ...

Горус татуажынын көзү эркек үчүн эмнени билдирет?

Эркек үчүн тоонун көзүнүн татуировкасы бузулбоочулукту, кайра жаралууну билдирет жана татуировканы кара менен акка толтуруу үчүн эркек үчүн тумар, бирок түстө эмес, анткени тату ар дайым эркекке ишеним жана күч берет. Жана өзгөчө бул татуировка менен эркектер абдан байкоочулук менен мамиле кылышат, алар тегерегиндеги нерселерди байкашат. Тоо көзүнүн татуировкасында эркектер үчүн күч деген каш бар жана тартылат. Кантсе да, үй -бүлөдө эркек жооптуу жана 17-18 -кылымда такка эркектер гана шайланганын, бирок аял катары эмес экенин унутпаңыз.

  • жеңилбөөчүлүк;
  • жандануу;
  • тумар;
  • байкоо жүргүзүү;
  • акылмандык.

Горус татуажынын көзү аял үчүн эмнени билдирет?

Аялдар бул татуировканы тандашат, анткени ал жогорку интеллектти жана акылмандыкты билдирет. Ошондой эле, аял үчүн тоонун көзүнүн татуировкасы - талисман (эркектердики сыяктуу).

деген темада More:  Жазуусу бар тату билерик

Эгерде тоонун көзүнүн татуировкасы үч бурчтуктун сызыгы болсо, анда бул энергияны билдирет. Бул татуировкасы бар аялдар дайыма энергиялуу жана тынымсыз кыймылда болушат. Мындай кыздар спорттук формада. Тату жаман көздөн коргойт, тату баарын көрүп турган күчтүү тумарга окшош. Аял денесиндеги мындай сүрөттөлүштүн мааниси төмөнкүчө:

  • тумар;
  • акылмандык;
  • жогорку интеллект;
  • ийгилик, анткени көз тату бардыгын көрөт жана балким ийгиликти көрөт, мисалы акча үчүн.

Кайсы вариантты тандоо керек?

Кара жана ак түстөгү татуировкалардан тартып, түстүү түстөргө чейин, горустун көздөрү үчүн татуировканын көптөгөн варианттары бар. Кээ бир кыздар татуировканы көзүнүн түсү менен толтурушат, мисалы, кыздын көзү көк, бул тату көк түскө ээ болот дегенди билдирет.

Эркектер дагы эле ак -кара татуировкаларды толтурушат, алар жөнөкөй татуировканы жактырышат.

Horus көз тату абдан ар түрдүү. Бул жөн эле көз болушу мүмкүн, балким үч бурчтукта же кирпиги бар же кирсиз көздүн көк ирисинде, кээде сызыктын ордуна кашты тартышат. Бирок көбүнчө алар жөн эле көздү толтуруп коюшат.

Дененин кайсы жерин "толтуруу" керек?

Horus көз тату каалаган жерде татуировка болот. Көбүнчө кыздар далысында, эркектер колунда.

Horus көзүнүн башына татуировкасы

Денедеги тоо татуажынын сүрөтү

Horus көзүнүн колуна татуировкасы

Буттардагы тоо татуажынын сүрөтү

4.5/5 - (13 добуш)