» Татуировканын мааниси » Кескелдириктин татуировкасынын мааниси

Кескелдириктин татуировкасынын мааниси

Мазмуну:

Кескелдириктин татуировкасы - бул абдан кызыктуу символ, ал сөзсүз түрдө көпчүлүктү кызыктырат жана анын сырткы көрктүүлүгү менен эле эмес, терең мааниси менен да кубандырат.

Планетанын бардык жандыктарынын ичинен жыландар табияттагы кескелдириктерге эң жакын. Бул эки түр чындыгында абдан окшош, негизги айырмачылык - бул буттардын жана таразанын формасы. Мындай тату кимге гармониялуу ылайык келерин жана кескелдириктин татуировкасы эмнени билдирерин түшүнүү үчүн, ар кандай маданий салттардын өкүлдөрү аны кандай кабыл аларын билели.

Байыркы Грецияда кескелдирик өзгөчө чечендик илимдин - риториканын колдоочусу деп эсептелген. Түндүк Американын индейлери аны куу жана куу жырткыч деп эсептешкен. Африка урууларында бул символ жөндөмдүүлүк, ийкемдүүлүк, ийкемдүүлүк... Ошондой эле жылан, кескелдириктин карама -каршы мааниси болушу мүмкүн: бир жагынан ал түшүмдүүлүктүн жана бакубатчылыктын символу, экинчи жагынан жамандыктын руху жана кара күчтөрдүн ишке ашышы.

Ошентип, кескелдириктерге ар кандай жолдор менен мамиле кылса болот, бирок бир нерсе түшүнүктүү: бул эң байыркы жандыктар, алар ар дайым айланадагы дүйнөгө ыңгайлашып, жашап кете алышкан.

Бул жандыктардын кызыктуу жөндөмү - куйругун түшүрүү жөндөмү, кийин кайра өсөт. Бул кескелдириктин татуировкасына кошумча маанини кошот: кайра жаралуу, кайра жаралуу, келечектин атынан курмандык чалуу.

Кескелдириктин татуировкасы активдүү, демилгелүү адамдарга ылайыктуу. Алар тобокелге барып, эң терең суудан кургак чыгууга даяр. Куйругун төккөн сойлоп жүрүүчү сыяктуу, мындай адамдар адаттагыдай эмес чечим кабыл алышып, кийин аларга пайда алып келишет.

Бул жандыктын узарган формасынан улам, эң популярдуу тату варианттары - бул кол менен буттагы кескелдириктин татуировкасы. Аны сүрөттөөдө стилдердин өзгөчө түрүн элестетүү кыйын, бул жерде көлөмдүү 3D татуировкасынын эң реалдуу версиясы эң оптималдуу. Бирок, декоративдик искусствонун күйөрмандары ар дайым үчилтик стилиндеги эскизди тандай алышат. Сиз чечесиз!

Кескелдириктин денесиндеги татуировкасынын сүрөтү

Колундагы кескелдириктин сүрөтү

Бутундагы кескелдириктин татуировкасынын сүрөтү