» Татуировканын мааниси » Кудайы Isis тату сүрөттөрү

Кудайы Isis тату сүрөттөрү

Мазмуну:

Исистин канаттары бар Египеттин кудайы түрүндөгү тату көбүнчө кыздарга тартылган, анткени анын аты "Аршта" деп которулган жана идеалдуу эне менен аялды билдирет.

Кыздар, үй -бүлөдө чоң ийгиликтерге жетүүгө аракет кылып, муну символ же эстеткич катары жасашат. Бул кудай табияттын жана сыйкырдын колдоочусу болуп эсептелет жана дал ушул менен аялдар көптөгөн маданияттарда байланышкан.

Аялдын аялдык маңызын таарынтып албаш үчүн жана ага сүйүктүү табиятынын бардык түстөрүн берүү үчүн ак -кара түстө эмес, түстүү чийме жасоо жакшы.

Көбүнчө жаман көздөргө каршы талисман катары же үстөмдүк кылган колунун билегинин ичинде жасалат.

Денеде Исис кудайы татуировкасынын сүрөтү

Колунда аял кудайы Исис татуировкасынын сүрөтү