» Татуировканын мааниси » Кочкор тату мааниси

Кочкор тату мааниси

Мазмуну:

Көптөгөн адамдар макаланы окугандан мурун кочкор тату кандай ассоциацияларды пайда кылат деп ойлоно башташкан. Албетте, кимдир -бирөө кочкорлор менен койлорду айырмалай албайт. Кээ бирлери экинчисин көргөн эмес.

Эгерде биз христиан дининин мааниси жөнүндө суроону карай турган болсок, анда бул эки жаныбар өжөрлүктү жана максаттарга жетүүнү каалоону билдирет кандайдыр бир жол менен. "Кочкор сыяктуу өжөр" деген сөз орус тилинде эбак эле түптөлгөн.

Кочкор тату мааниси

Кочкор, ошентсе да, эркектик принципти билдирет, андыктан бул жырткыч менен татуировка жаш кыздын денесине өтө ылайыктуу эмес. Мындай сүрөттүн ээси тарткандан көрө, карама -каршы жыныстагы өкүлдөрдү коркутат.

Жогоруда айтылгандай, кочкорлорду, алардын жүрүм -турумунун туура эмес экенин билсе да, баарын өз жолу менен кылууга аракет кылып, компромисс таба албаган жана каалабаган өжөр, ымырасыз адамдарды чакыруу адатка айланган. Ошентип, ким жүрүм -туруму өтө ийкемдүү эмес адам менен романтикалык мамиледе болгусу келет.

Ошол эле учурда, кочкор тату эскиздерин эске алганда, бул чийме максаттуу, өзүнө ишенген адамга ылайыктуу болору айкын болот. Кантсе да, байыркы келттер жаныбарды асылдуулугу жана согуш аракеттеринин оң натыйжасы менен байланыштырган эмес.

Кочкор баш сөөгүнүн татуировкасы

Кочкор баш сөөгү тату, жин стилинде сүрөттөлгөн, тескерисинче, шайтандык, кара күчтөр катары жайгашкан. Ошондуктан, мындай чийме христиан козу менен эч кандай жалпылыкты билдирбейт.

Көрүнүп тургандай, кочкор татуировкасынын маанисин бир беткей чечмелөө мүмкүн эмес, ошондуктан, мындай чиймеге чечим чыгарардан мурун, сизди эмнеге кызыктырарын жана бул жаныбарлардын кандай өзгөчөлүктөрүн өзүңүзгө сынап көрсөңүз болот деп кеңеш беребиз. Биздин субъективдүү оюбузча, мындай татуировканын ээлеринин көпчүлүгү үчүн, тандоонун себеби тиешелүү зодиак белгиси болгон - Овен жана кичинекей сөлөкөт менен эле чектелбөө үчүн денеде кооз бука же кочкор сүрөттөлгөн.

деген темада More:  Лабиринт татуировкасы

Денеге кочкор татуировкасы түшкөн сүрөт

Колунда атасынын сүрөтү

Бутундагы атамдын сүрөтү

4.5/5 - (4 добуш)