гвоздика

Бул кооз гүл аза күтүү менен байланышкан жана Европадагы эң популярдуу символдордун бири. Уламыштарда Мольер гвоздика менен сахнада каза болгон. Бул гүл өлгөндөр үчүн болгон түбөлүк сүйүүбүздү билдирет. Ошондуктан, биз, эреже катары, тирүүлөргө гвоздика гүлдөрүнүн гүлдестесин бербей, көрүстөндөрдүн үстүндө, өзгөчө Ыйыктар күнүндө бизге орун калтырабыз.

Биринчи болуп баа бериңиз