Vishnu

Vishnu

Вишну – консервативдүү кудай.Башында Вишну кичине кудай болгон, бирок ал жогорку даражага жеткен. Анын милдети ааламды сактап калуу. Ал колунда лотос, жаратуучулук менен тазалыкты билдирген гүл жана буддизмдин символу менен тартылган.