Shiva

Shiva

Шива - кыйратуучу же өзгөртүүчү кудай. Сиздин Trident нурларды билдирет. Нурлар, өз кезегинде, Шиванын чекесиндеги үчүнчү көз, кудайлык күчтүн символу. Бул кудайдын чачы энергиянын булагы, ошондуктан ал эч качан кыркпайт. Vishnu