Баарын көргөн көз

Польшада пайгамбардын көзү катары белгилүү болгон баарын көрүүчү көз дүйнө жүзүндөгү көптөгөн маданияттарда кылымдар бою жамандыкты караган жана андан коргогон Жогорку Заттын символу катары бар. Жаман көзгө ишеним бар диндерде, мисалы, православдык гректер арасында бул тумар таза эмес күчтөрдөн коргоочу болуп саналат жана расмий түрдө жергиликтүү чиркөө тарабынан кабыл алынган.
Биринчи болуп баа бериңиз