7 саны

Мифтер жана диндер боюнча ыйык жети саны бүтүндүктүн, бири-бирин толуктоонун символу, убакыт менен мезгилдин байланышын билдирет. Według Tory święty рок 7 латовго жетип, Ксенга өзү 7 добуш менен Синайда калды. Бул көрсөткүч Ыйык Китепте Башталыш китебинен жана Жаңы Келишимден баштап көп жолу кездешет.
Биринчи болуп баа бериңиз