Петирдин айкаш жыгачы

Петирдин айкаш жыгачы : Петир шейит болгондон кийин, ал Машайакты урматтоо үчүн астын-үстүн айкаш жыгачка кадалганды чечкендиктен, латынча крест анын символу, демек, папалыктын символу болуп калды. Тилекке каршы, бул крест христиандыкты "айландырууну" көздөгөн сатанисттер тарабынан көтөрүлгөн (мисалы, алардын кара "массаларында") алар Машаяктын латын айкаш жыгачын алып, аны оодарып салышкан.

Биринчи болуп баа бериңиз