Иерусалим крест

Иерусалим айкаш: "кресттүүлөрдүн крести" деп да аталат, ал 5 грек крестинен турат, алар а) Машайактын 5 өлүмүн жана/же б) 4 Инжилди жана жердин 4 бурчун (4 эң кичинекей крест) жана Машайактын Өзүн ( чоң крест). Бул крест ислам агрессиясына каршы согуштарда колдонулган жалпы символ болгон.

Биринчи болуп баа бериңиз