Грек крести

Чөмүлтүлүүгө ишениңиз: «Христос» титулунун биринчи баш тамгасы «Х» деген грек тамгасы менен грек крестинен түзүлгөн, бул Крест кайра төрөлүүнүн символу, демек анын чөмүлтүлүү менен байланышы.

Биринчи болуп баа бериңиз