» стилдери » Татуировкадагы минимализм

Татуировкадагы минимализм

Мазмуну:

Минимализмди көркөм көз караш менен карай турган болсок, анда бул стиль дайыма жаңы формаларды ачып жатат. Бул багытты тынымсыз изденүүдө жүргөн жана биринчи мүмкүнчүлүктө өзүнүн потенциалын ишке ашырууга даяр чыгармачыл адамдар активдүү колдошот.

Постмодернизм доорунда минимализм ноталары өзгөчө сезилет, алар ар кандай ишмердүүлүк тармактарында чагылдырылган. Анын денеге татуировка жасоо өнөрүнө кирүүсүнөн тышкары.

Акыркы мезгилге чейин дененин олуттуу бөлүгүн каптаган көлөмдүү тату абдан популярдуу болгон. Бул тенденция менен бирге, бүгүн сиз дагы бир прогрессивдүү жанрды - татуаждын минимализмин көрө аласыз. Классикалык чоң сүрөттөр акырындык менен артта калат жана кичинекей чиймелер алдыңкы планга чыгат, алар бир нече саптан турушу мүмкүн.

Кичинекей татуировкалардын модасы денесинде татуировка жасаткысы келгендердин көбү бул үчүн денесине теринин чоң аймагын бөлүүгө батынышпаганы менен шартталган. Башкалардан өтө көп көңүл бурулгандан коркушу мүмкүн. Минимализмдеги татуировкалар ар бир адамга денесинин каалаган жерине кичинекей сүрөттү колдонууга мүмкүндүк берет, ал чачтын же кийимдин кулпусу менен жабылган кичинекей жасалгалоого окшош болот.

Интернеттен окшош жанрдагы сүрөттөрдүн көптөгөн эскиздерин таба аласыз. Тажрыйбалуу уста жакшы фантазия менен каалаган сүрөттү минимализмдин өзгөчөлүктөрүн оңой эле бере алат. Бул учурда, айландырылган сүрөт баштапкы маанисин сактап калат, бирок ошол эле учурда таптакыр башкача көрүнөт.

Минимализм стилиндеги татуировка сызыктардын көптүгү жана татаал оймо -чиймелердин бар экендиги менен эмес, анын оригиналдуу идеясын камтыгандыгы менен көңүлдү бурат. өзгөчө графиканы колдонуу менен линияларды ойноо... Ошентип, татуировкачы графикалык мазмунундагы ойлорду алаксытпастан, татуаждын кооздугун баса белгилөө мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Бул жанрда иштеп жатып, чебердин минималдуу санын колдонуп, эсте каларлык жана эффективдүү образдарды түзүүгө мүмкүндүк бере турган даамдын назиктиги болушу керек. Бир караганда, бир нече сап менен жасалган кичинекей бир иштин эч кандай мааниси жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок, бул багыттагы кийилүүчү конструкциялар белгилүү бир сыр менен мүнөздөлөт. Ар бир адам өзүнүн ыйык мааниси менен минимализм стилинде тату тартуулайт.

Стилдин негизги өзгөчөлүктөрү

Бул багытта татуировканын негизин геометриялык элементтер жана монохромдор түзөт. Сүрөттөрдө сиз көп учурда көрө аласыз:

  • ар кандай линиялар;
  • векторлор;
  • чөйрөлөр;
  • үч бурчтуктар;
  • миниатюралык сүрөттөр.

Жазуулар философиялык мүнөздөгү анча -мынча маалыматты көтөрө алган абдан популярдуу.

Эреже катары, бул жерде түрдүү түстөр колдонулбайт жана кара түстөргө артыкчылык берилет. Көбүнчө чеберлер үч түстө гана чектелишет, же эскиздер ак -кара түстө колдонулат. Сүрөттөр дененин каалаган жерине жайгаштырылышы мүмкүн жана көбүнчө кичинекей, кээде өтө кичине өлчөмдө жасалат.

Бирок, бул кичинекей сүрөттөр гана минимализм багытына мүнөздүү дегенди билдирбейт. Кээде сүрөттү аркага толтуруп койсо болот. Бул жерде башкы ролду татуировканын денеге канча орун алаары эмес, бул үчүн минималдуу сүрөттөрдүн жана татаал элементтердин колдонулушу ойнойт.

Башындагы минимализм стилиндеги татуаждын сүрөтү

Денедеги минимализм стилиндеги татуаждын сүрөтү

Колундагы минимализм стилиндеги татуаждын сүрөтү

Буттагы минимализм стилиндеги татуаждын сүрөтү