» អត្ថន័យស្នាមសាក់ » សាក់ជាតិនិយម

សាក់ជាតិនិយម

ការចាក់សាក់ជាតិនិយមមិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនិងមិនមានច្រើនដូចប្រភេទសិល្បៈលាបរាងកាយដទៃទៀតទេ។

តាមក្បួនមួយពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្លួនគេដោយមនោគមន៍វិជ្ជានិង សកម្មជននៃក្រុមផ្សេងៗដែលរួបរួមគ្នាដោយគំនិតស្នេហាជាតិ.

ក្នុងទម្រង់ស្រាលការចាក់សាក់បែបនេះអាចមានន័យថាមោទនភាពនិងភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិស្នេហាជាតិនិងភាពស្មោះត្រង់។ ក្នុងន័យស្មុគស្មាញជាងនេះស្នាមសាក់ដែលពណ៌នាអំពីមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សចុងក្រោយអាចមានន័យថាការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតនៃសង្គមនិយមជាតិហ្វាស៊ីសនិយម។

ខ្លឹមសាររបស់ពួកគេពុះកញ្ជ្រោលទៅរកឧត្តមភាពរបស់មនុស្សតែម្នាក់ឬប្រណាំងលើអ្នកដទៃទាំងអស់។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយស្នាមសាក់គឺជាសិល្បៈមួយហើយជាដំបូងយើងកោតសរសើរចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញរបស់វិចិត្រករ។

ជាអកុសលដោយសារតែច្បាប់ថ្មីប្រសិនបើយើងបោះពុម្ភផ្សាយការប្រមូលរូបថតសាក់ជាតិនិយមរបស់យើងសកម្មភាពទាំងនេះនឹងធ្លាក់ក្រោមការបង្ហាញជាសាធារណៈនូវលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយណាស៊ី។