រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។

អ្នកកំពុងមើល៖ ឃ្លា

សិលាចារឹកស្នាមសាក់ជាភាសាអេស្ប៉ាញជាមួយការបកប្រែ

ភាសាអេស្ប៉ាញគឺស្រស់ស្អាតគួរឱ្យអស់សំណើចមិនត្រឹមតែមានសម្លេងប៉ុណ្ណោះទេ ...
×