» អត្ថបទ » គំនិតសម្រាប់ការចាក់សាក់ » សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

មាតិកា:

ដៃអាវសាក់សម្រាប់បុរសទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការរចនាប្លែកៗ និងទំហំធំសម្រាប់អនុវត្តគំនិត។ ស្នាមសាក់ដៃអាវគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការសាក់សម្រាប់បុរសដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពក្លាហាន និងចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់។

ដោយសារផ្ទៃធំគ្រប់គ្រាន់ ស្នាមសាក់នៅលើដៃទាំងមូលអាចជាអាំងតេក្រាល (គ្រោងដាច់ដោយឡែក) និងបង្កើតចេញពីគ្រោងផ្សេងៗដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកពាក់របស់វា។

ដៃអាវសាក់ពិតប្រាកដ (Tattoo sleeve) គឺជាស្នាមសាក់ដែលចាប់ផ្តើមពីស្មា ហើយឆ្លងកាត់កំភួនដៃទៅដៃ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្នាមសាក់នៅលើដៃអាចមិនមែនជាផ្នែកនៃស្នាមសាក់ទាំងមូលនោះទេ។

សំខាន់៖ មុនពេលចាប់ផ្តើមសាក់ទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះ យើងសូមណែនាំយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកអានអត្ថបទពីរខាងក្រោម៖ កម្រិតការឈឺចាប់ និងសំណួរអ្វីខ្លះដែលត្រូវសួរអ្នកសាក់។

ការចាក់សាក់លើដៃអាវរបស់បុរសអាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ នៅក្នុងការប្រមូលនេះ ក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទាំងមូល អ្នកអាចស្វែងរកគំនិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការសាក់នៅក្នុងរចនាប័ទ្មទាំងអស់។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកបានរកឃើញការជ្រើសរើសរបស់យើងនៃ 70 ស្នាមសាក់ដៃអាវល្អបំផុតសម្រាប់បុរសមានប្រយោជន៍:

ការចាក់សាក់ដៃអាវល្អបំផុតសម្រាប់បុរស

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស  សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស   សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស  សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

Blackwork Sleeve បុរសសាក់

ស្វែងយល់ពីរចនាប័ទ្មការងារខ្មៅដាច់ដោយឡែកនៅទីនេះ។

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

ដៃអាវសាក់ជប៉ុនសម្រាប់បុរស

 ការចាក់សាក់ជប៉ុន (សាក់ Irezumi) ក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសនៃរចនាប័ទ្មនៃការសាក់ជប៉ុនសូមអាននៅទីនេះ។

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

ដៃអាវសាក់ខ្មៅ និងស សម្រាប់បុរស

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស     សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

Elbow Sleeve Tattoo Men - បុរសសាក់ស្មា

ជម្រើសនៃគំនិតសាក់សម្រាប់បុរសនៅលើស្មាគឺនៅទីនេះ។

សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរសសាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស សាក់ដៃសម្រាប់បុរស - ការចាក់សាក់ដៃដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បុរស

អ្នកអាចរកឃើញការជ្រើសរើសរបស់យើងនៃ Scandinavian Tattoos For Men មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសម្រេចបាននូវស្នាមសាក់ដៃអាវរបស់អ្នក។