រកមិនឃើញការពិពណ៌នា។
សាក់រូបទង់ជាតិនៅខាងក្រោយ

សាក់រូបទង់ជាតិ

នៅពេលយើងនិយាយអំពីការបង្ហាញពីស្នេហាជាតិនៅក្នុង ...
ស្នាមសាក់យិនយ៉ាងនៅលើខ្នងបុរស

សាក់យិនយ៉ាង

យិននិងយ៉ាងគឺជានិមិត្តសញ្ញា laconic នៃសកលលោក។ របស់គាត់ ...
ថៅកែសាក់នៅលើបបូរមាត់

សាក់បបូរមាត់

ស្នាមសាក់នៅលើបបូរមាត់នៅតែជារឿងកម្រនិងកម្របំផុត ...
ការចាក់សាក់ជាទម្រង់ថើបនៅលើស្មាស្មា

ថើបស្នាមសាក់

តើខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីបានថាស្នាមសាក់ថើបគឺ ...
×