tifon

Typhon se pi piti pitit gason Gaia ak Tartarus nan mitoloji grèk. Dapre yon lòt vèsyon, li te sipoze se pitit Hera, vin ansent san entèvansyon imen.

Typhon te mwatye moun, mwatye bèt, pi wo ak pi fò pase tout lòt moun. Li te pi gwo pase pi gwo mòn yo, tèt li te kenbe nan zetwal yo. Lè li te lonje men l, youn te rive nan pwent lès mond lan, ak lòt la nan pwent lwès yo. Olye pou yo dwèt, li te gen yon santèn tèt dragon. Soti nan ren rive nan zepòl, li te gen yon toubiyon nan koulèv ak zèl. Je li te klere ak dife.

Nan lòt vèsyon mit la, Typhon se te yon dragon ki te vole san tèt.