De poto

De poto

Nan chak loj masonik, de kolòn reprezante Kolòn Bòz ak Yakin yo ki te kanpe devan tanp Salomon an, premye tanp Jerizalèm. Kolòn Yachin kanpe devan Gadyen Ansyen an epi “siyifi Senyè a”, pandan y ap Kolòn Ti Gadyen an, Boaz, reprezante fòs.