» Majik ak Astwonomi » Èske ou gen ba pwòp tèt ou? Chakra gòj ou ka bloke.

Èske ou gen ba pwòp tèt ou? Chakra gòj ou ka bloke.

Table of Contents

Chakra nan gòj sitiye nan kavite ki genyen ant clavicules yo epi li se senkyèm nan sèt pwen enèji yo sou kolòn vètebral la. Si w santi w presyon, gen estim pwòp tèt ou ki ba, oswa petèt ou souvan diskite ak lòt moun, ou ka gen yon chakra gòj bloke. Tcheke ki jan fasil li ka debloke.

Chakra gòj la, oswa vishuddha, kontwole fonksyone lis kòd vokal yo, larenks, amidal, ak glann tiwoyid.

Ki sa ki ka endike yon chakra bloke?

● ou santi w presyon

● ou gen anpil estim pwòp tèt ou

● ou pè pou lavni ou

● ou souvan pa kontan

● ou pete epi diskite

● ou manke pasyans

● ou pa jenere

● Ou pa ka di sa ou panse. Ki sa chakra yo ap pale?

Si chakra gòj la ap travay byen:

● ou fasil eksprime santiman w ak emosyon w

● anyen pa ka souke konfyans ou

● ou respekte opinyon ak opinyon lòt moun

● ou konnen sa ou bezwen epi ou ka mande pou li

Ki jan yo louvri chakra sa a?

Chita nan yon pozisyon konfòtab nan yon zòn ki byen vantile - sa a ta ka Tik oswa sou yon chèz. Pran kèk souf limyè antre epi soti. Silans lide ou, kite panse ou koule lib. Mete dwèt ou ansanm pou gwo pous ou manyen pwent yo. Pran 6 souf, imajine limyè ble ki eklere w soti anndan w pandan w ap respire epi konsantre sou sant gòj ou pandan w ap souf.Mudra Apan Vayu kalme kè anrajeHAAAM se son ki akonpaye mudra. Yon fwa ou santi ou konfòtab, ou ka limen son an. Respire epi chante li lib pandan w ap rann souf. Konsantre sou fason vibrasyon li ranpli sant gòj ou ak nen ou.Tèks yo pran nan magazin Stars Speak.

.