» Décoration » Gemological Institute of America pou peye Lazare Kaplan $15 milyon

Gemological Institute of America pou peye Lazare Kaplan $15 milyon

Gemological Institute of America pou peye Lazare Kaplan $15 milyon
Lazè grave dyaman.

Desizyon an, ki te pibliye an septanm 2013, mande GIA pou transfere 15 milyon dola bay LKI nan yon peman yon sèl. LKI te dakò tou bay GIA lisans teknoloji gravure, pou sa GIA pral peye LKI dwa pou jiska 31 jiyè 2016. Dapre kalkil LKI yo, wayote yo pral pa plis pase 10% nan revni konpayi an.

Pwosè a te inisye tounen nan 2006, lè GIA ak "ko-akize" li yo, PhotoScribe, te akize de vyolasyon copyright LKI a pou teknoloji engraving dyaman. Li pa konnen nan moman sa a si vèdik GIA-LKI te afekte litij la ak PhotoScribe, ki nye vyolasyon patant LKI la.

Apati rapò ki voye bay Komisyon Sekirite a, li vin klè ke LKI pa rezoud tout pwoblèm legal li yo: odyans ant LKI ak Antwerp Diamond Bank toujou ap kontinye.

Litij ADB ak lòt "ensètitid sibstansyèl yo prejidis pou kapasite LKI pou l kontinye biznis kòm dabitid ak san okenn restriksyon, ansanm ak kapasite konpayi an pou kenbe ak/oswa elaji operasyon biznis li yo," rapò a te di.

Tout "ensètitid" sa yo te anpeche LKI pibliye dènye rezilta finansye yo. Konpayi an pa te bay deklarasyon finansye konplè depi 2009, akòz ki aksyon LKI yo te retire nan bous dechanj NASDAQ la.

Se sèlman enfòmasyon fragmentè sou sitiyasyon finansye LKI ki disponib pou piblik la. Pou egzanp, konpayi an rapòte ke lavant nèt pou sezon an te fini 30 novanm 2013 te montan a $ 13,5 milyon dola, desann 15 pousan nan menm peryòd ane pase a.

LKI atribiye bès sa a nan yon bès nan lavant de "ki pa make" Diamonds poli. Sepandan, revni pou menm peryòd la prèske double soti nan $15,6 milyon dola ane pase a pou rive nan $29 milyon dola, an pati grasa regleman siksè LKI nan litij GIA li yo.