Sau cov ntaub ntawv hais txog koj tus kheej hauv daim ntawv thov hauv qab no, thiab peb cov kws tshaj lij yuav tshawb xyuas cov ntaub ntawv sai sai no thiab coj koj mus rau phau ntawv teev npe ntawm cov kws kos duab.

 

    Xaiv cov cwj pwm uas koj tab tom ua haujlwm nrog