» Symbolism » Occult Symbols » Horned Tes

Horned Tes

Horned Tes

Qhov no yog ib qho piv txwv ntawm cov thwjtim ntawm Dab Ntxwg Nyoog (occultists). Nws kuj yog siv (tsis yog ib txwm txhob txwm tshaj tawm) los ntawm cov neeg uas mus rau qhov hnyav hlau concerts, raws li lub ntsiab lus uas txhais tau tias lawv yog cov lus ntawm kev tsis zoo uas muaj nyob rau hauv cov suab paj nruag no. Remarkably, lawv yeej tseem siv lawv sab laug tes. Ua ntej ntawm tag nrho cov - nyob rau hauv sib piv rau sab tes xis (lub ntsiab lus ncaj ncees, zoo; cf. "Sab ntawm sab tes xis"). Qhov thib ob, kom sab tes xis yog npaj rau kev sib ntaus sib tua. Lub cim no tseem muaj nyob rau ntawm daim npog ntawm Dab Ntxwg Nyoog phau Vajlugkub, qhov twg nws tshwm hauv daim duab ASLaVey. Cov tes no tuaj yeem pom ntawm cov npog ntawm ntau albums,