» Symbolism » Occult Symbols » Hla ntawm tsis meej pem

Hla ntawm tsis meej pem

Hla ntawm tsis meej pem

Nws yog ib lub cim thaum ub uas cuam tshuam qhov tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv thiab kev ntseeg Vajtswv, tom qab ntawd tau txais los ntawm Dab Ntxwg Nyoog. Nws txhais lus tsis meej. Qee tus ntseeg tias kev ntseeg Vajtswv xaus rau hauv kev tsis meej pem, tsis meej pem, yog li lub voj voog - lub cim ntawm kev ua tiav - tseem tsis tiav. Lwm tus pom ob yam ntawm no: tus ntoo khaub lig thiab lo lus nug. Yog li ntawd, tag nrho cov no yuav tsum raug txheeb xyuas nrog cov ntsiab lus hauv qab no: "Yexus puas tau tuag rau peb tej kev txhaum?" Cov hauv paus ntsiab lus ntawm cov lus no yuav tsum tau nrhiav hauv kev nug txog Qhov Tseeb,